Få hjælp til behandling af afhængighed af medicin på et misbrugscenter

Få hjælp til behandling af afhængighed af medicin på et misbrugscenter

Et misbrug kan antage mange former. En af de mest almindelige former for afhængigheds betinget misbrug er pillemisbrug – og samtidig er denne type afhængighed den mest usynlige, vi har at gøre med i den vestlige verden.

Hvordan opstår afhængighed af receptpligtig medicin?

Et menneske, som igennem længere tid har modtaget receptpligtig medicin med vanedannende stoffer, kan risikere at udvikle en afhængighed af denne medicin. Afhængighed af receptpligtig medicin strækker sig langt ud over medicinens egentlige formål. Selv når man er blevet fri for smerterne, for eksempel efter en operation, kan man have udviklet en afhængighed af de smertestillende piller. Og brugere af søvn inducerende medicin samt indslumringspiller er også i farezonen, når det gælder misbrug og afhængighed.

Hvad er tegnene på medicin afhængighed og pillemisbrug?

Blandt de meget afhængighedsskabende typer af medicin på markedet finder vi for eksempel de såkaldte opioider, som udskrives mod stærke smerter og muskelspændinger. Opioider har en virkning, som ligner morfin – det vil sige, at de på én gang er en smule bedøvende og muskel afslappende, samtidig med, at de virker søvn inducerende.

Det er nemt at forestille sig, hvordan man kan udvikle en afhængighed af et sådant stof. Og tegnene på afhængighed er da også umiskendelige. Disse tager ofte form af hårde abstinenser, når man skal undvære stoffet: Ubehagelige symptomer så som uro, muskelsitren, søvnbesvær, nervøsitet og angst er tydelige indikationer på en afhængighed af opioider.

Disse abstinenser kan være så invaliderende, at man får vanskeligt ved at klare hverdagens opgaver og forpligtelser, og derfor ser sig nødsaget til at fortsætte sit stofbrug. Da tolerancen øges, vil forbruget dog til sidst tage overhånd – og så har man brug for professionel hjælp til udtrapning, afgiftning og afvænning.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få professionel hjælp til behandling af afhængighed af medicin. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Behandling og terapi for hele familien på et misbrugscenter

Behandling og terapi for hele familien på et misbrugscenter

Har du kendskab til en børnefamilie, hvor en af – eller begge – forældrene er misbrugere – for eksempel af alkohol eller stærk medicin? Så har du faktisk en forpligtelse til at skride ind over for misbruget. Det er nemlig noget af det værste, som kan ramme en familie. Og de største taber i dette spil er de børn, som er impliceret.

Et misbrug går hårdt ud over børnene

Børn, som er opvokset i en misbrugsramt familie, har en større chance for selv at udvikle en afhængighed, end børn fra familier uden misbrug og afhængighed. Dette tyder alle undersøgelser inden for området på – og årsagerne udpeges som oftest til at være en kombination af de svigt og afsavn, børnene har måttet lide under i løbet af deres barndom og opvækst, samt den genetiske faktor.

Børn, som lever med et misbrug, socialiserer ikke i samme omfang som deres jævnaldrende, og skal ofte agere forælder for den misbrugsramte far eller mor. Dette er en stor belastning i forhold til barnets udvikling såvel socialt som mentalt og kognitivt. Børn af misbrugere udviklere således oftere indlæringsvanskeligheder samt psykisk lidelser som depression og angst.

Dertil kommer så, at børn har det med at gentage de mønstre, de kender fra deres barndom, i deres voksenliv. Derfor er det utroligt vigtigt, at dette mønster bliver brudt så hurtigt som muligt, og at der gribes effektivt ind for at forebygge, at det gentager sig.

Misbrugsbehandling med sideløbende familieforløb på Behandlingscenter Stien

Derfor tilbyder Behandlingscenter Stien misbrugsbehandling med tilhørende familieforløb. På et familieforløb modtager de øvrige medlemmer af den misbrugsramte familie terapi, mens den direkte misbrugsramte modtager afvænnende behandling efter Minnesota modellen. Målet er at skabe et stærkere og mere modstandsdygtigt familiesammenhold, hvor alle medlemmer kan hjælpe og støtte op om hinanden for at forhindre tilbagefald, og samtidig bygge en stærk tilværelse op igen – fri fra misbrug og afhængighed.