Sæt ind over for misbrug med en effektiv alkoholbehandling

Sæt ind over for misbrug med en effektiv alkoholbehandling

Der er rigtig megen berøringsangst og tabu forbundet med emnerne alkoholisme, misbrug og afhængighed. Derfor vil mange mennesker være tøvende over for at skulle dømme en person, hvis adfærd ændrer sig, og på alle måder peger i retning af, at der er alkohol betingede problematikker på spil. Vi blander os meget nødig i andres liv, selv om de er tæt på os – og netop når det handler om afhængigheds relaterede misbrug, er det da også klogt at fare med lempe.

Alkoholikere er verdensmestre i fornægtelse og bedrag, især selv bedrag, og har med stor sandsynlighed ikke engang indrømmet over for sig selv, at der er et problem. En misbrugsramt person kan reagere med vrede, hvis du konfronterer vedkommende for direkte. Dette er en del af de forsvarsværker, som afhængigheden bygger op for at beskytte det fortsatte misbrug.

Hvordan ved man, om en person er alkoholiker?

En person, som er ramt af et alkoholmisbrug, vil i begyndelsen udvise meget tvetydige tegn, som for eksempel at have et umådeholdent forbrug af alkohol – først ved særlige lejligheder, siden i hverdagen. Det kan godt være vanskeligt at skelne imellem et lidt højt forbrug af alkohol og så decideret alkoholisme, især i et samfund som det danske, hvor det er meget normalt samt ganske socialt acceptabelt at få en tår over tørsten i ny og næ – og i øvrigt drikke sig i hegnet til fester.

Men en alkoholiker stopper ikke der. Forbruget vil eskalere indtil det er behandlingskrævende. Og det er dit ansvar som pårørende at gribe ind førend det er for sent.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe en alkoholiker?

Du kan bedst hjælpe hvis du har de rette redskaber til rådighed. Derfor bør du søge hjælp og vejledning hos et misbrugscenter. Behandlingscenter Stien kan hjælpe dig med såvel den svære konfrontation som med et efterfølgende afvænnings- og behandlingsforløb. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

Sæt en stopper for misbruget og afhængigheden med en alkoholbehandling

Sæt en stopper for misbruget og afhængigheden med en alkoholbehandling

Alkoholisme er en af de mest nedbrydende former for afhængighed, som kan ramme et menneske – og samtidig noget af det mest ødelæggende, som kan ramme en familie. På samme måde som den misbrugsramtes krop bid for bid må give op over for den hårde belastning, det høje indtag af alkohol lægger på organer, nervesystem og hjerne – sådan vil familien også til sidste blive splittet over den misbrugsramtes egocentriske opførsel, manglende evne til at varetage sin familiemæssige, økonomiske og jobmæssige forpligtelser, og den personligheds ændring, han eller hun gennemgår i kraft af sit misbrug.

En alkoholafhængighed er således ikke blot den misbrugsramtes problem – det er hele vedkommendes sociale omgangskreds’ – og ikke mindst familiens – problem.

Alkoholbehandling med familien i fokus

Som nærmeste pårørende er det en ganske forfærdelig oplevelse at skulle iagttage de alt ødelæggende virkninger af alkoholen på tætteste hold. At se et menneske, man elsker, falde fra hinanden, kan virke så opslidende på sjælen, at man måske endda falder med ind i benægtelsen af problemet, og på den måde bliver medmisbruger. Dette bør du som pårørende for alt i verden undgå, for så kan du ikke længere hjælpe din ægtefælle, dit barn, din mor eller din far. Det gælder om at tage affære, og få dit misbrugsramte familiemedlem i behandling hurtigst muligt.

Hvis du vælger et behandlingscenter, som anvender Minnesotakuren som behandlingsform, er du sikker på, at den misbrugsramte får en behandling, som inddrager hele vedkommendes livsverden – det vil sige, også familien. På den måde kan I få genskabt den konstruktive familiedynamik, og su kan komme til at indtræde i en rolle som støtteperson i vedkommendes liv, frem for en medmisbruger. Hvis dette lyder som en redning for jeres familie, kan du med fordel kontakte Behandlingscenter Søby Park, som netop tilbyder alkoholbehandling med afsæt i Minnesota modellen.

Find den rigtige alkoholbehandling

Find den rigtige alkoholbehandling

Søger du at komme ud af et svært alkohol misbrug, eller kender du nogen i din nære familie eller omgangskreds, som har brug for hjælp? Så bør du opsøge e professionelt misbrugskonsulent og få en snak om mulighederne for et behandlingscenter, som kan tilbyde intensiv behandling og terapi.

Hvorfor skal jeg vælge et ophold på et behandlingscenter til behandling af alkoholisme?

Mange mennesker tror fejlagtigt, at alkoholisme kan behandles med medicin – for eksempel antabus. Antabus er et kemisk stof, som reagerer på alkohol indtag, og som forårsager voldsom sygdom med kvalme og opkast hos en misbrugsramt, som indtager alkohol samtidig med, at vedkommende er i gang med en antabus kur. Meningen med en antabus behandling er, at den misbrugsramte skal afskrækkes fra at indtage alkohol – lidt ligesom når man smører bitter neglelak på børns negle for at forhindre neglebidning.

Det forholder sig imidlertid sådan, at en alkoholiker typisk vil være mere angst ved tanken om at undvære rusen end ved tanken om sygdom, at vil således indtage alkohol alligevel – med belastende fysisk sygdom til følge. Derfor er det vigtigt at du, når du skal vælge alkoholbehandling, går efter et professionelt misbrugscenter, som i højere grad benytter sig af terapeutiske metoder og gennemprøvede afvænningsmodeller end af medikamenter. Målet er jo, at ædrueligheden skal strække sig ud over behandlingsforløbets varighed og ind i det nye, alkoholfri liv. Og derfor skal et behandlingsforløb primært gå ud på at bygge et solidt fundament op, samt give den misbrugsramte redskaberne til selv at bygge videre på sin fremtidige tilværelse.

Behandlingscenter Stien – professionel alkoholbehandling i trygge omgivelser

På Behandlingscenter Stien behandles alkoholisme og andre former for misbrug med basis i den anerkendte og gennemprøve Minnesota kur. Den misbrugsramte vil tillige modtage personlig terapi, og dermed få et stærkt udgangspunkt for at føre sin ædruelighed videre i sit fremtidige liv. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk