Sæt ind over for misbrug med en effektiv alkoholbehandling

Sæt ind over for misbrug med en effektiv alkoholbehandling

Der er rigtig megen berøringsangst og tabu forbundet med emnerne alkoholisme, misbrug og afhængighed. Derfor vil mange mennesker være tøvende over for at skulle dømme en person, hvis adfærd ændrer sig, og på alle måder peger i retning af, at der er alkohol betingede problematikker på spil. Vi blander os meget nødig i andres liv, selv om de er tæt på os – og netop når det handler om afhængigheds relaterede misbrug, er det da også klogt at fare med lempe.

Alkoholikere er verdensmestre i fornægtelse og bedrag, især selv bedrag, og har med stor sandsynlighed ikke engang indrømmet over for sig selv, at der er et problem. En misbrugsramt person kan reagere med vrede, hvis du konfronterer vedkommende for direkte. Dette er en del af de forsvarsværker, som afhængigheden bygger op for at beskytte det fortsatte misbrug.

Hvordan ved man, om en person er alkoholiker?

En person, som er ramt af et alkoholmisbrug, vil i begyndelsen udvise meget tvetydige tegn, som for eksempel at have et umådeholdent forbrug af alkohol – først ved særlige lejligheder, siden i hverdagen. Det kan godt være vanskeligt at skelne imellem et lidt højt forbrug af alkohol og så decideret alkoholisme, især i et samfund som det danske, hvor det er meget normalt samt ganske socialt acceptabelt at få en tår over tørsten i ny og næ – og i øvrigt drikke sig i hegnet til fester.

Men en alkoholiker stopper ikke der. Forbruget vil eskalere indtil det er behandlingskrævende. Og det er dit ansvar som pårørende at gribe ind førend det er for sent.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe en alkoholiker?

Du kan bedst hjælpe hvis du har de rette redskaber til rådighed. Derfor bør du søge hjælp og vejledning hos et misbrugscenter. Behandlingscenter Stien kan hjælpe dig med såvel den svære konfrontation som med et efterfølgende afvænnings- og behandlingsforløb. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/